Czasami Twój komputer może wyświetlić komunikat, że większość błąd 233 została rozwiązana. Ten błąd może mieć kilka problemów.

Zatrzymaj awarie, zwiększ wydajność, zapobiegaj utracie danych i nie tylko. Kliknij tutaj, aby pobrać.

Ty

Podczas uzyskiwania dostępu do bazy danych komunikat SQL „Microsoft Server Error 233” jest czasami ujawniany przez użytkowników. Ogólnie rzecz biorąc, można to opisać jako błąd połączenia i w instrukcji, jak to naprawić, musisz pomóc w wypróbowaniu innych rozwiązań. Błąd 233 rozwija się wraz z różnymi komunikatami. Poniżej przedstawiamy rozwiązania dla samego sprawdzania.

Jak włączyć połączenie TCP IP w Menedżerze konfiguracji SQL?

Otwórz Menedżera konfiguracji programu SQL Server.Rozwiń „SQL oraz konfiguracja sieci serwera” kliknij „Protokoły wyszukiwania MSSQLSERVER”.Kliknij prawym przyciskiem myszy TCP/IP i wybierz Włącz.Kliknij OK za każdym razem, gdy pojawi się monit, aby ponownie uruchomić usługę.

Połączenie z tym serwerem zostało pomyślnie ustanowione, ale podczas procesu wystąpił poważny błąd dotyczący prawie wszystkich ważnych połączeń. (Dostawca: dostawca pamięci współdzielonej, błąd: 0 – brak rzeczywistego użycia procesu na drugim końcu aktywnego potoku.) (Microsoft Server, błąd uwierzytelniania sql 233)

 1. Włącz SQL Server i Windows
 2. Sprawdź wszystkie aktualne bazy danych
 3. Maks. dozwolone połączenia
 4. Pamięć współdzielona, ​​TCP/IP, nazwane potoki
 5. Sprawdź, czy przeglądarka SQL Server jest uważana za uruchomioną
 6. “Maksymalna pamięć kelnera”, chyba że wszystkie usługi mogą zostać uruchomione
 7. Włącz tę opcję, aby uzyskać po prostu zdalne połączenie.

Rozwiązanie dla Microsoft Server Sql Błąd 233

Jak mogę naprawić błąd 233?

Otwórz MS Server w sql na całym swoim systemie.Przejdź do “Akcesoria” w “Konfiguracja”, a następnie przejdź do Menedżera konfiguracji SQL Server sql poniżej “System SQL” >> “Konfiguracja sieci serwera”.Wybierz odmianę TCP/IP i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby ją włączyć.

 1. Włącz serwer sql, a tym samym uwierzytelnianie Windows

 • Łączenie się z Microsoft SQL Server obsługującym uwierzytelnianie Windows.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy adres w Eksploratorze obiektów serwera i wybierz Właściwości.
 • Kliknij Zabezpieczenia, wybierz SQL Server do uwierzytelniania Windows.
 • dobre
 • Zamknij SQL Server Throttling Studio.
 • Uruchom+Uruchom i wersja services.msc
 • Poszukaj ponownego uruchomienia SQL każdego z nich i wszystkich usług.
  1. Sprawdź domyślną bazę danych

  Jak zezwolić SQL Serverowi na akceptowanie połączeń zdalnych?

  Zapora -> Zaawansowane ustawienia systemu Windows -> Reguły połączeń przychodzących.Uruchom SSMS (SQL Management web For Studio), aby przeprowadzić migrację techniki z SQL Server.Właściwości serwera Połączenia -> -> Zezwalaj na połączenia zdalne”.Dodaj do niego połączenie SQL (jeśli jeszcze nie istnieje)Włącz usługę SQL, aby pozytywnie przełączyć się na nasłuchiwanie TCP/IP.Uruchom nową usługę SQL Server.

  Upewnij się, że Twoja baza danych niezwiązanych z płatnościami jest online. Zwykle dzieje się tak, gdy domyślny bank danych jest wyłączony lub niedostępny. Jeśli jakakolwiek domyślna baza danych ma inne zastosowanie, musisz ją zresetować, aby naprawdę przejąć nad nią kontrolę.

  1. Maks. zachęcane połączenia

  sp_configure 'pokaż kolejne opcje innowacji technologicznych', Połączenia', 1;spacerowaćprzekonfigurowaćspacerowaćsp_configure 'Użytkownik 0spacerowaćprzekonfigurowaćspacerować

  Ten błąd mógł dobrze spowodować zresetowanie krytycznych informacji użytkownika logowania do 1. Uważano, że tylko jeden użytkownik może zalogować się do serwera SQL. proste Tylko zapytanie, nie wspominając o naprawionym błędzie. Mam nadzieję, że ta sytuacja zadziała w przypadku kilku innych.

  1. pamięć współdzielona, ​​TCP/IP, nazwane potoki

  Menedżer serwera konfiguracji SQL służy zazwyczaj do rozwiązania tego problemu. Oraz:
  (sscm) 1.Sprawdź, czy protokół współdzielonego rozpoznawania
  jest włączony. Upewnij się, że włączony jest protokół potoków nazwanych go delinquent.

  1. “Maksymalna pamięć sprzętu” jest mniejsza niż dowolna ilość, na której usługa może się mieścić

 • sqlservr -f -m -s zachowując nazwę okazji
 • W odblokowanym CMD otwórz CMD jako administrator, przejdź do folderu instancji SQL Server (mój to zwykle: C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL11.MSSQLSERVERMSSQLBinn) i zacznij od każdego z następujące kroki. w poleceniu zwiększenia pamięci instancji o 4 GB:
 • sqlcmdEXEC sys to.sp_configure 'pokaż sposoby 1;SPACEROWAĆPONOWNA KONFIGURACJA;SPACEROWAĆrozszerzony Sys exec',.'min sp_configure memory', serwer Sys 1024;spacerowaćexec.Sp_configure 'maksymalna pamięć systemowa', SQL 4096;spacerowaćrekonfigurować;spacerować
  • Pamięć serwera zostanie teraz zwiększona. Zamknij okno cmd i dodatkowo sprawdź, czy usługa Running sql equipment jest uruchomiona, selectrav Server – Configuration sql Manager.
  1. Sprawdź, czy przeglądarka forum jest uruchomiona, tak widać sql

 • Start > Uruchom > „Wide Services range.mscan” i naciśnij Enter – „Znajdź przeglądarkę SQL” i kontynuuj
 • Użyj „czystego startu” | Start > Uruchom > – polecenie net start SQLBrowser
  1. Sprawdź połączenie zdalne

  Jest to również kluczowe, aby umożliwić podłączenie pomocy PC pilota zdalnego sterowania. Jeśli ta funkcja jest wyłączona, SQL Server będzie działał w Twoim systemie w charakterystyczny sposób, ale jeśli Twoja zaufana funkcja może być włączona, spróbuj wykonać następujące czynności:

  1. Kliknij węzeł serwera oraz , wybierz Właściwości.
  2. Wybierz połączenie — możesz zdalnie zaznaczyć pole „Zezwalaj na powiązania z tym serwerem”.
  1. Jak rozwiązywać problemy z błędem SQL Server 18456
  2. Korekta i błąd serwera SQL 26 40
  3. Znajdź wersję zapytania SQL Server

  Powyższa dyskusja ma na celu upewnienie się, że istnieją odpowiednie rozwiązania, aby pozbyć się błędu uwierzytelniania Microsoft SQL Server 233. Komentarz poniżej, ale masz jeszcze rozwiązanie.

  Błąd Microsoft Server SQL jest zwracany233, gdy użytkownicy łączą się i istniejące źródło danych. Dzieje się tak z wielu powodów, począwszy od typowych naruszeń limitów połączeń, aby pomóc w ograniczeniu zapory sieciowej.

  napraw pomyłkę 233

  W ramach naszych usług dla pracodawców regularnie pomagamy naszym osobom naprawiać błędy bazy danych.

  napraw błąd 233

  Porozmawiajmy dzisiaj o możliwych markach i rozwiązaniach tego błędu.

  Użytkownicy często nie są w stanie połączyć się z listą produktów, nawet po dostarczeniu odpowiednich certyfikatów do przeglądania sieci. Komunikat o błędzie, który eksperci twierdzą, że obejrzeli, jest podobny do innego poniżej:

  Najczęstsze zapytania Microsoft dotyczące SQL Internet Computer Error 233:

  1. Forma mieszana zdefiniowana w SQL Server
  2. Zestaw projektów TCP/IP
  3. wyłączony

  4. Protokół pamięci współdzielonej o dostępie swobodnym wyłączony
  5. Protokół potoku wyłączony
  6. >
  7. Wirtualny adapter interfejsu wyłączony
  8. Pokaż stację dokującą w zaporze systemu Windows
  9. Sprawdź połączenie zdalnego sterowania
  10. Przekroczono określoną liczbę połączeń

  Jak ponownie uruchomić Menedżera konfiguracji serwera SQL?

  Podejmij dowolną decyzję dotyczącą usług SQL Server W lewym okienku Menedżera konfiguracji programu SQL Server. W okienku dywidendy kliknij prawym przyciskiem myszy SQL Server (MSSQLServer) również nazwane wystąpienie, a następnie wybierz Start, Stop, Pause lub Resume Restart.

  Teraz, większość z nas, tak Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z powiązanych z przyczynami i ich rozwiązaniom.

  Internet SQL nie został załatany w trybie mieszanym

  Procedura mieszana (tryb uwierzytelniania SQL) często udostępnia konto administratora systemu z podzieloną nazwą użytkownika i hasłem, których można ogólnie użyć do połączenia witryny z SQL oprócz tego głównego konta Windows. 233, Błąd, który może zostać zgłoszony po wyłączeniu. Możesz teraz sprawdzić przyczynę tego błędu procesu, próbując zalogować się do SQL Management Studio (SSMS) za pomocą konta w katalogu systemowym.

  Przywróć swój komputer do najlepszej formy dzięki Reimage

  Reimage to najlepsze rozwiązanie dla potrzeb naprawy komputera! Nie tylko szybko i bezpiecznie diagnozuje i naprawia różne problemy z systemem Windows, ale także zwiększa wydajność systemu, optymalizuje pamięć, poprawia bezpieczeństwo i dostraja komputer w celu uzyskania maksymalnej niezawodności. Więc po co czekać? Zacznij już dziś!

 • Krok 1: Pobierz Reimage ze strony internetowej
 • Krok 2: Zainstaluj go na swoim komputerze
 • Krok 3: uruchom skanowanie, aby znaleźć złośliwe oprogramowanie lub wirusy, które mogą czaić się w twoim systemie

 • 1. w Zaloguj się do SSMS do uwierzytelniania systemu Windows.2. Prawym przyciskiem myszy kliknij sam wpis dotyczący serwera głównego, a także wybierz opcję Właściwości.3. W oknie „Właściwości” wybierz opcję „Zabezpieczenia” po lewej stronie.4. Zmień Uwierzytelnianie serwera określając w oknie Uwierzytelnianie na “Tryb uwierzytelniania serwera SQL i rezydencji”. po prostu kliknij OK.5. Zastosuj te ustawienia restartu, SQL Server Services, klikając prawym przyciskiem myszy podstawowy serwer i wybierając Uruchom ponownie.

  Potrzebujesz komputera, który jest szybszy, stabilniejszy i zoptymalizowany pod kątem wydajności? Następnie wypróbuj Reimage.

  How To Fix Error 233?
  Comment Corriger L’erreur 233 ?
  Come Correggere L’errore 233?
  Wie Behebt Man Fehler 233?
  Hur Fixar Jag Fel 233?
  Como Corrigir O Erro 233?
  오류 233을 수정하는 방법?
  Как исправить ошибку 233?
  Hoe Kan Ik Fout 233 Oplossen?
  ¿Cómo Solucionar El Error 233?