Ibland kan din mobila datorenhet visa ett meddelande som fel 233 har åtgärdats. Det kan finnas flera orsaker till detta fel.

Stoppa krascher, öka prestandan, förhindra dataförlust och mer. Klicka här för att ladda ner.

du

När databasen hittas visas ibland “Microsoft Server Error 233” SQL för användarna. Mer generellt är detta ditt anslutningsfel, och för att kunna fixa det måste du försöka med andra lösningar. 233-fel visas med olika meddelanden. Nedan tillhandahåller vi lösningar för genom att bara kontrollera.

Hur aktiverar jag TCP IP-anslutning i SQL Configuration Manager?

Öppna SQL Server Configuration Manager.Expandera “SQL and Internet Computer Network Configuration” klicka på “Protocols for MSSQLSERVER”.Högerklicka på TCP/IP och välj Aktivera.Klicka på OK samtidigt som du uppmanas att starta om tjänsten.

Anslutningen till värden upprättades, men alla typer av fel inträffade under processens största anslutning. (Provider: Shared Memory Provider, fel: 0 – ingen verklig på programmet andra änden av real pipe.) (Microsoft Server, sql autentiseringsfel 233)

 1. Aktivera SQL Server och Windows
 2. Kontrollera mot den verkliga databasen
 3. Max. tillåtna anslutningar
 4. Delat minne, TCP/IP, valda rör
 5. Kontrollera om SQL Server Browser har ansetts vara igång
 6. “Max utrustningsminne” om inte alla tjänster kan visa sig vara startade
 7. Aktivera det här alternativet för att få en supportanslutning för fjärrskrivbord.

Lösning för Microsoft Server SQL-fel 233

Hur skapar jag fixar jag fel 233?

Öppna MS Server i sql på ditt system.Gå – “Tillbehör” under “Konfiguration”, öppna sedan Server sql Configuration Manager under “SQL System” >> “Server Network Configuration”.Välj TCP/IP-alternativ tillsammans med högerklicka för att aktivera det.

 1. Aktivera Server sql och därmed Windows-autentisering

 • Ansluter för att hjälpa dig till Microsoft SQL Server med Windows-autentisering.
 • Högerklicka på adressen i Server Object Explorer och välj Egenskaper.
 • Klicka på Säkerhet, välj SQL Server för Windows-autentisering.
 • bra
 • Stäng SQL Server Throttling Studio.
 • Kör+Kör och skriv services.msc
 • Titta på en SQL-omstart av alla till tjänster.
  1. Kontrollera standarddatabasen

  Hur tillåter jag att SQL Server accepterar fjärranslutningar?

  Brandvägg -> Avancerade Windows-inställningar -> Regler för vissa anslutningar.Kör SSMS (SQL Management Server For Studio) för att migrera datorn via SQL Server.Serveregenskaper Anslutningar -> -> Tillåt fjärranslutningar”.Lägg till SQL-porten till den (om den inte existerar)Aktivera SQL-tjänsten att konvertera till TCP/IP-lyssning.Starta tjänsten New SQL Server.

  Se till att din standardinformation är online. Detta händer vanligtvis en stor andel av ofta när standarddatabasen är allmänt inaktiverad eller otillgänglig. Om din not pay-databas har en annan implementering, måste du återställa den för att relativt ta kontroll över den.

  1. Max. givna anslutningar

  sp_configure 'visa nästa generations alternativ', Anslutningar', 1;promenadkonfigurera ompromenadsp_configure 'Användare 0promenadkonfigurera ompromenad

  Det här felet kunde helst ha resulterat i en fullständig total återställning av inloggningsanvändardata för dig till 1. Man trodde att bara en användare kunde logga in på SQL-webbplatsen. enkel Bara en fråga, inte som kommer att nämna en fixad bugg. Jag lösning den här situationen fungerar för massor av andra.

  1. delat minne, TCP/IP, namngivna rör

  SQL Configuration Server Manager används vanligtvis för att lösa det här problemet. Och:
  (sscm) 1. Kontrollera om det delade minnesprotokollet
  anses vara aktiverat. Se till att standardprotokollet Named Pipes är aktiverat.

  1. “Max utrustningsminne” är mindre än den del som tjänsten kan köras på

 • sqlservr -p oker -m -s bevarar ditt eventnamn
 • I en olåst CMD, öppna CMD mer som administratör, navigera till SQL Server-instansmappen (min är: C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL11.MSSQLSERVERMSSQLBinn) och gör nästan alla följande steg. från specifikt kommando för att öka instansminnet genom att använda 4 GB:
 • sqlcmdEXEC sys to.sp_configure 'visa alternativa alternativ 1;PROMENADKONFIGURERA OM;PROMENADutökad Sys exec',.'min sp_configure memory', Sys-server 1024;promenadexec.Sp_configure 'max server memory', SQL 4096;promenadkonfigurera om;promenad
  • Serverminnet kommer nu att öka. Stäng cmd-fönstret och ta en titt på om användningen av Running sql-servern körs, selectrav Server – Configuration sql Manager.
  1. Kontrollera om serverinternet körs, sql som visas

 • Start > Kör > “Wide Services range.mscan” men tryck på Enter – “Find SQL Browser” och fortsätt
 • Använd “ren start” | Start > Kör > – skriv generellt kommando net start SQLBrowser
  1. Kontrollera alla dina fjärranslutningar

  Det är också viktigt att det gör det möjligt att ansluta fjärrdatorhjälpen. Om den här funktionen är utrustning, kommer SQL Server att köras normalt på ditt system, men om du har kan aktiveras, försök i allmänhet att följa:

  1. Klicka på servernoden och välj från Egenskaper.
  2. Välj en anslutning – du bör fjärrkontrollera rutan “Tillåt anslutningar för att verkligen kunna den här servern”.
  1. Hur man åtgärdar SQL Server-fel 18456
  2. Korrigering och SQL twenty-five Server Error 40
  3. Hitta SQL Server Query Version

  Ovanstående diskussion handlar verkligen om några relevanta lösningar för att minska Microsoft SQL Server Authentication Error 233. Kommentera nedan, men du har någon annan lösning.

  Microsoft Server SQL-fel returneras vanligtvis233 när användare ansluter till en fantastisk befintlig datakälla. Detta råkar ha ett antal orsaker, allt från typiska överträdelser av anslutningsgränser till planbegränsningar.

  fix error 233

  Som en del av vår förvaltningsverksamhet hjälper vi regelbundet våra kunder att börja med problemen i databasen.

  fix misstep 233

  Låt oss prata idag om möjliga orsakslösningar för detta fel.

  Användare finner ofta att de inte kan ansluta till produktens databas efter att ha angett de korrekta uppgifterna som hjälper till att surfa på webben. Feltanken som experter säger att de märkte har blivit liknande den nedan:

  De vanligaste Microsoft-målen eftersom SQL Internet Computer Error 233:

  1. SQL-serverdefinierat blandat system
  2. TCP/IP-projektuppsättning
  3. inaktiverat

  4. Standardprotokoll för delat minne inaktiverat
  5. Rörprotokoll inaktiverat
  6. >

  7. Virtuell dockningsadapter inaktiverad
  8. Visa port som finns i Windows-brandväggen
  9. Kontrollera fjärranslutningen
  10. Specifika olika anslutningar har överskridits
  11. ol>

   Hur återaktiverar jag SQL Server Configuration Manager?

   göra ett beslut om SQL Server Services På den vänstra rutan i SQL Server Configuration Manager. I resultatfönstret högerklickar du på SQL Server (MSSQLServer) eller en fullständig namngiven instans och väljer sedan Starta, Stopp, Pausa eller Fortsätt Starta om.

   Nu, för de flesta av oss, ja Låt oss ta en mer sammankopplad titt på var och en av dessa leads till och deras lösningar.

   SQL-servern har sannolikt inte korrigerats i blandat läge

   Blandad funktion (SQL-autentiseringsläge) förser metodens administratörskonto med en separat inloggning och lösenord som även kan försöka användas för att ansluta servern till slutligen SQL utöver det grundläggande Windows-kontot. 233, Ett fel som kan orsakas när den kopplas från. Du kan nu kontrollera orsaken till detta processfel genom att försöka logga in på SQL Management Studio (SSMS) med ett systemchefskonto.

   Få tillbaka din dator till sitt bästa med Reimage

   Reimage är den ultimata lösningen för dina PC-reparationsbehov! Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem snabbt och säkert, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Så varför vänta? Kom igång idag!

  12. Steg 1: Ladda ner Reimage från webbplatsen
  13. Steg 2: Installera det på din dator
  14. Steg 3: Kör skanningen för att hitta skadlig programvara eller virus som kan gömma sig i ditt system

  15. 1. vid Logga in som kommer SSMS för Windows-autentisering.2. Högerklicka på själva den primära serverposten och välj Egenskaper.3. På skärmen “Egenskaper” kommer du till ett beslut med alternativet “Säkerhet” till vänster.4. Ändra inställningen för Serverautentisering från Autentiseringsfönstret till “SQL Server and Residency Authentication Mode”. klicka på OK.5. Använd dessa omstartsinställningar, SQL Server Services genom att högerklicka på den primära fjärrdatorn och välja Starta om.

   Behöver du en dator som är snabbare, stabilare och optimerad för prestanda? Försök sedan med Reimage.

   How To Fix Error 233?
   Comment Corriger L’erreur 233 ?
   Come Correggere L’errore 233?
   Wie Behebt Man Fehler 233?
   Jak Naprawić Błąd 233?
   Como Corrigir O Erro 233?
   오류 233을 수정하는 방법?
   Как исправить ошибку 233?
   Hoe Kan Ik Fout 233 Oplossen?
   ¿Cómo Solucionar El Error 233?