Stoppa krascher, öka prestandan, förhindra dataförlust och mer. Klicka här för att ladda ner.

Här är några enkla processer som kan hjälpa dig att lösa det här problemet med vb.net-fel.24.1 Introduktion till felvalshantering Till exempel, om användaren tidigare gör misstaget att skriva in textmeddelanden (sträng) i ett textfält avsett för numeriska värden som en persons kroppsvikt, kan datorn mycket väl inte kunna utföra många aritmetiska beräkningar på texten . av denna anledning kommer det nödvändiga nästan säkert att orsaka ett fel.

flera

Vad är ett undantag?

Ett undantag är ett listat fel, ett oönskat fel som uppstår i en ny körning av vilket program som helst. Ett program som kan vara en procedur eller funktionellt undantag. Undantagen är noll mer än en liten och abnormitet, vanligtvis någon händelse eller tillstånd som inträffar vid uppfyllandet av denna typ av testamente kan avbryta programmets normala progression.

Ett undantag kan finnas av olika anledningar, inklusive:

 • Volymanvändaren placerade data felaktigt eller utförde en avdelningsoperation och försökte dividera 0 med.
 • Under anslutningen missades anslutningen eller minnet av mallar.undantag hoppade ut

  Om

 • Bearbetning av ett allvarligt fel som inträffade under programkörning, ett undantag ger en möjlighet att överföra kontroll från en del av programmet till en annan, med hjälp av undantagshantering för att hantera de flesta fel. VB.NET-undantag anses vara inbyggda sökord som Try, Catch, Final och Throw för att överföra kontrollen över en del av ett program från en person till en annan.

  Sökord Beskrivning Försök Försök att blockera används faktiskt av spårning för en specifik förbiseende, kanske bara för att skapa ett undantag i en applikation. Och för att hantera dessa utelämnanden följer fler och fler fångstblock. Fånga Klipp kod som använder en undantagshanterare för att fånga många fel vid den punkt i programmet där ett särskilt problem uppstår. Äntligen Den används för att köra en serie instruktioner i ett program, en oavsett om ett undantag redan har inträffat. Kör Som namnet antyder, vande sig kullens ägare vid en viss skillnad i kullen efter att ha stött på ett problem.

  Undantagsklass i VB.NET

  I VB.net har det visat sig att det verkligen finns olika typer av undantag, idén representeras av klassfunktionen. Och dessa undantagsklasser börjar överväga den överordnade klassen System.Exception. Nästa

  Dessa två undantagsklasser används för det mesta i VB.NET.

  1. System.SystemException
  2. System.ApplicationException

  hur så att du hanterar fel i vb.net

  System.är rätt systemundantag: ytterligare en basklass som innehåller allt de fördefinierade undantagsklasserna, några utöver de systemgenererade undantagen för regel klasser som tillhandahålls vid körning, såsom De är mycket som DivideByZeroException, IndexOutOfRangeException, StackOverflowExpression etc. d.

  System.ApplicationException: Detta är en undantagsklass som har ett undantag definierat av kodaren eller utvecklaren i programvaran. Dessutom kan vi säga att det är ett användardefinierat undantag som ärver med klassen System from.ApplicationException.

  Exception.handler stänger ute syntax

  I ovanstående specifika syntax är ett försök/fånga-avsnitt alltid omgivet helt enkelt av reklamkod som kan skapa ett visst undantag. Och allt detta är en meningsfull kod känd som ett riktigt skyddat riktnummer. Dessutom kan vi också börja använda flera Catch-satser för att fånga individuella typer av undantag i ett schema, som visas i vår anpassade syntax.

  Ett exempel på hur man hanterar undantag

  Hur hanterar du fel i Visual Basic?

  För att konstruera felhantering enklare, tillhandahåller Visual deras grundläggande globala diff som heter Err som mycket hjälper dig att fastställa felet plus dess format. Eftersom felet bestäms av allt som orsakade det till varför, vet felkostnadsvariablerna dessutom att de kan göra en enda skillnad och inte alltid är desamma.

  Låt oss ha ett TV-program för att hantera undantag med Try, Catch men äntligen nyckelord som är relaterade till att dividera varje nummer med nästan noll från VB.NET-programmering.

  TryException.vb

  Utdata:

  Skapa anpassade undantag

  Det tillåter individer att skapa undantag som härrör via klassen ApplicationException.

  Låt oss skapa ett praktiskt projektgram för att förstå hur man kan använda anpassade undantag i VB.NET undantag från denna regelhantering.

  User_Exception.vb

  Utdata:

  Använd ett Try-catch-uttalande

  Låt oss få ett program som använder mest med avseende på VB try-catch-satsen i .NET att hantera undantag.

  Try_catch.vb

  hur man hanterar fel i vb.net

  Utdata:

  Kasta föremål

  I VB.Net undantagshantering kommer vi sannolikt att skapa undantag, ett problem som kommer direkt eller indirekt från klasssystemet .Exception. För att kasta något med throw-satsen, använd ett mycket catch-block, skapa till exempel:

  Låt oss använda det här programmet för att skapa ett VB.NET-undantagsobjekt.

  throwexcept.vb

  Utdata:

  Detta var en del av den aktuella e-boken. föregående delfeltid här: körtid

  vb.NET kan använda sig av en inbyggd klass som hanterar dilemman. Klassen heter Undantag.Om ett undantagsfel inträffar, kastas ett fatalt objektivt undantag. iFormuläret som bifogas kodning som används av VB.NET för att kämpa med de nämnda undantagen är Try… — Fånga struktur.

  I “To Encode”-gemenskapen, skriv in. Leta efter ordet “Try” under knappen. Klicka sedanPC-retur primär faktor på. VB.NET kompletterar vanligtvis fördu:

  Prova

  Hur håller du koll på felhanteringen?

  Det finns överväganden för att sälja med fel i Swift. Inledningsvis kan någon skicka ett funktionsfel till koden som anropar perform, hantera felet med den senaste do-catch-anteckningen, behandla fel nummer ett jämfört med ett möjligt värde, eller hävda så att ett större fel inte uppstår.

  Fånga den resten av strukturen ex Som undantag

  Slutför testord

  Det betyder att sätta “prova den här koden”. Fånga texten alltFel betyder “Fånga här”. Ex är vanligtvis bara en variabel och värde måste vara ett variabelt objektdetta är exceptions.string

  Flytta den här koden från till det sista avsnittsnumretför testdel:

  Prova

  rt1.LoadFile(“C:test10.txt”, RichTextBoxStreamType.PlainText)

  Fånga som försök

  När ett undantag

  Avsluta ditt program, VB försöker tillhandahålla valfri kod i examensdelen.Om allt är bra, hoppa över vår fångst. Det bör dock finnas ett enda felråkar vara VB.NET raka framsteg för att verkligen fånga. Lägg till när-delen av returen La som ett sätt att fånga i din fil :

  MessageBox.Show(ex.Message)

  Ditt totala schema ser ut så här:

  Eftersom denna situation är en variabel har problemet korrekt nu sina egna egenskaper ochEn är vanligtvis fastighetsmeddelandestämpeln. Kör hela So-programmet ochProva. Klicka på ändringen. Om du ser följande missförståndsmeddelande:

  Meddelandet kommer från all “ytterligare information”Delen om det specifika felmeddelandet som människor som är större än världen redan har sett tillsammans med som vi måste fixa. MenPoängen med det sista meddelandet anses vara att det kanske inte kraschar hela ditt program. att behandla digfick ett utelämnande a och visade det perfekta testmeddelandet för användaren.

  När du tänker på standardfelet som din modell kan generera kan du vara okejAnge det från felvarningsrutan som du såg tidigare. Den här:

  Få tillbaka din dator till sitt bästa med Reimage

  Reimage är den ultimata lösningen för dina PC-reparationsbehov! Den diagnostiserar och reparerar inte bara olika Windows-problem snabbt och säkert, utan den ökar också systemprestandan, optimerar minnet, förbättrar säkerheten och finjusterar din dator för maximal tillförlitlighet. Så varför vänta? Kom igång idag!

 • Steg 1: Ladda ner Reimage från webbplatsen
 • Steg 2: Installera det på din dator
 • Steg 3: Kör skanningen för att hitta skadlig programvara eller virus som kan gömma sig i ditt system

 • Behöver du en dator som är snabbare, stabilare och optimerad för prestanda? Försök sedan med Reimage.

  Tips For Fixing Errors In Vb.net
  Conseils Pour Corriger Les Erreurs Dans Vb.net
  Dicas Para Corrigir Erros No Vb.net
  Wskazówki Dotyczące Naprawiania Błędów W Vb.net
  Suggerimenti Per Correggere Gli Errori In Vb.net
  Советы по исправлению ошибок в Vb.net
  Tips Voor Het Oplossen Van Fouten In Vb.net
  Vb.net의 오류 수정을 위한 팁
  Tipps Zum Beheben Von Fehlern In Vb.net
  Consejos Para Corregir Errores En Vb.net